VIRTUELLE FACHBIBLIOTHEK GERMANISTIK Germanistik im Netz Logo

Wer-Was-Wo - Detailanzeige

Ergebnisanzeige "5 Universitair docenten Duits - an den Universitäten in Amsterdam (Uva), Groningen, Leiden, Nijmegen und Urecht"
RessourcentypStellenangebote
Titel5 Universitair docenten Duits - an den Universitäten in Amsterdam (Uva), Groningen, Leiden, Nijmegen und Urecht
BeschreibungDieses Stellenangebot wurde über den H-Net Job-Guide verschickt:
https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=51821


Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht zijn op zoek naar:

5 Universitair docenten Duits (0.8 fte)
Vacaturenummer: 15-291

Projectbeschrijving
Gezien de grote vraag naar gekwalificeerde eerstegraads docenten Duits voor het voortgezet onderwijs en het daarmee samenhangende positieve arbeidsmarktperspectief, wordt een nieuwe tweejarige educatieve master Duits ontwikkeld voor studenten die een ander bachelordiploma hebben dan Duitse Taal en Cultuur, maar wel beschikken over een minimumniveau aan Duitse taalvaardigheid en voorkennis op het vlak van de Duitse taal en cultuur. Deze master wordt aangeboden vanuit een voor dit doel ingericht landelijk samenwerkingsproject van de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. De master start in september 2016. Studenten kunnen instromen bij één van de deelnemende universiteiten.

De ontwikkeling van de vakken evenals de implementatie van de opleiding worden landelijk uitgevoerd door de samenwerkingspartners. Het curriculum van de master voorziet in de opleiding van eerstegraads docenten Duits die in staat zijn een VWO-klas naar het eindexamen te begeleiden. De vereiste profielen voor de uitvoering van het curriculum zijn benoemd en als volgt belegd bij de respectieve samenwerkingspartners: taalkundig profiel (Radboud Universiteit), letterkundig profiel (Universiteit Utrecht), algemeen cultuurwetenschappelijk profiel (Universiteit van Amsterdam), contemporain cultuurwetenschappelijk profiel (Universiteit Leiden), historisch cultuurwetenschappelijk profiel (Rijksuniversiteit Groningen).

Voor elk profiel wordt een Universitair Docent geworven die hieraan mede inhoud geeft en bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het curriculum. In totaal gaat het om 5 docenten die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van het programma, landelijk en decentraal.

De werkzaamheden
Het programma beslaat 4 semesters en steunt op de pijlers: taalvaardigheid, vakinhoudelijke kennis (basismodules en verdiepingsvakken) en didactiek.

De inhoudelijke vakken worden naar het voorbeeld van Masterlanguage gemeenschappelijk aangeboden op vaste dagen. De taalvaardigheidsvakken, didactiek, pedagogiek en stages en scriptiebegeleiding worden decentraal uitgevoerd; de leerdoelen die hierbij worden gehanteerd, zijn landelijk gelijk.

Een buitenlandsemester voor de verdere beheersing en verfijning van de taal, maakt onderdeel uit van het programma. Vakinhoudelijke onderdelen worden ontwikkeld onder de voorwaarde dat vakdidactiek er een herkenbare plaats in krijgt.

De ontwikkeling van de nieuwe, centrale programmaonderdelen is verdeeld conform de eerder genoemde profielen. De betreffende universiteiten in de persoon van de aan te stellen universitair docenten geven onder verantwoordelijkheid van de betrokken leerstoelhouder inhoud aan het toegewezen profiel. Organisatorisch wordt de master bij de lerarenopleidingen ondergebracht.De taken omvatten:

• Curriculumontwikkeling, bijdragen aan de opzet, uitvoering en evaluatie van de onderwijsonderdelen, schrijven van onderwijsvoorstellen;
• Bijdragen aan het ontwikkelen en uitvoeren van de tweejarige educatieve master Duits;
• Mede vorm geven aan het onderwijsprogramma van deze MA binnen het desbetreffende profiel: taalkunde, cultuurkunde, letterkunde, cultuurgeschiedenis, het moderne Duitsland;
• Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsonderdelen uit het onderwijsprogramma;
• Begeleiden van studenten alsmede het beoordelen van studenten bij de uitvoering en de voortgang van studieopdrachten;
• Mede-begeleiden van de MA-scripties en de stage, en invullen van het mentoraat;
• Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsbijeenkomsten en geven van voorlichting aan potentiële studenten;
• Participeren in het samenwerkingsproject;
• Een actieve rol spelen in het werven van studenten;
• Verrichten van onderzoek op het betreffende inhoudelijke terrein, op basis van een individueel onderzoeksplan, na afstemming met de leidinggevende bij de desbetreffende universiteit;
• Verwerven van onderzoeksgelden en participeren in lokale, landelijke en internationale onderzoeksprojecten.

Uw profiel
• Gepromoveerd op één van de aangegeven inhoudelijke gebieden (taalkundig, letterkundig, algemeen cultuurwetenschappelijk, historisch-maatschappelijk, contemporain cultuurwetenschappelijk) en gespecialiseerd in Duitsland;
• Ruime ervaring met het geven van academisch onderwijs en het presenteren van onderzoek op het betreffende inhoudelijk gebied;
• Aantoonbare onderwijskwaliteiten en ruime ervaring (minimaal 3 jaar) met onderwijsontwikkeling en –vernieuwing;
• Bij voorkeur didactisch geschoold (algemene didactiek, vakdidactiek) en in het bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid;
• Goede contactuele eigenschappen, flexibel, resultaat- en omgevingsgericht. Bereid om in teamverband te werken;
• Uitstekende kennis, zowel actief als passief, van de Duitse taal.

De universiteiten hechten veel waarde aan de kwaliteit van hun onderwijs en stellen als eis aan het wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijs certificaat (BKO) of bereid is dit binnen twee jaar te behalen.

Beschrijving organisatie
Via onderstaande links vindt u informatie over de verschillende betrokken faculteiten:
Universiteit Leiden: www.hum.leidenuniv.nl
Universiteit Utrecht: www.uu.nl/organisatie/faculteit-geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam: www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/content/faculteit-der-geesteswetenschappen
Radboud Universiteit: www.ru.nl/letteren/
Rijksuniversiteit Groningen: www.rug.nl/let/

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats bij de universiteit met het desbetreffende profiel conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met de optie van verlenging met 1 jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.324,- en maximaal € 5.171,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11/12 CAO Nederlandse Universiteiten).

Informatie over arbeidsvoorwaarden vindt u per universiteit op:
www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva
www.rug.nl/about-us/work-with-us
www.werkenbij.leidenuniv.nl.
www.ru.nl/overons/werken-radboud/arbeidsvoorwaarden
www.uu.nl/organisatie/werken-bij-de-universiteit-utrecht

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kunt u contact opnemen met mevr. S. Wolff, projectleider, s.wolff@hum.leidenuniv.nl, 071-527 4024.

Solliciteren
Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, inclusief een lijst van gedoceerde vakken en evaluaties, een publicatielijst en een plan voor toekomstig onderzoek (2 à 3 pagina’s), een document met uw visie op de toekomst van de educatieve master en de doorontwikkeling van het curriculum (1A4) en de namen en adresgegevens van drie referenten kunnen tot uiterlijk tot 15 oktober 2015 per e-mail worden gericht aan vacature@hum.leidenuniv.nl. Vermeld in het onderwerp het vacaturenummer (15-291) en het profiel waarop u solliciteert.

Een proefcollege maakt deel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Quelle der BeschreibungInformation des Anbieters
Internetadressehttp://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Germanistik&mo...
Bewerbungsschluss15.10.2015
Beginn01.01.2016
Ende31.12.2017
PersonName: Simone Wolff 
Funktion: Projektkoordinator 
E-Mail: s.wolff@hum.leidenuniv.nl 
LandNiederlande
SchlüsselbegriffeLinguistik; Literaturwissenschaft
Zusätzliches SuchwortKulturwissenschaft
Klassifikation01.00.00 Allgemeine deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft; 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl); 03.00.00 Literaturwissenschaft; 04.00.00 Allgemeine Literaturgeschichte; 05.00.00 Deutsche Literaturgeschichte
Ediert von  H-Germanistik
Ein Angebot vonGermanistik im Netz
URL dieses Wer-Was-Wo-Datensatzeshttp://www.germanistik-im-netz.de/wer-was-wo/49826

© Virtuelle Fachbibliothek Germanistik | Letzte Änderung 12.10.2015 | Impressum | Intern