VIRTUELLE FACHBIBLIOTHEK GERMANISTIK Germanistik im Netz Logo

Wer-Was-Wo - Detailanzeige

Ergebnisanzeige "Dilettantkulturer og dilettantisme i Norden / Dilettantenkulturen in Skandinavien"
RessourcentypKonferenzen, Tagungen, Kolloquien
TitelDilettantkulturer og dilettantisme i Norden / Dilettantenkulturen in Skandinavien
BeschreibungIch möchte Sie auf folgende Veranstaltung an der Humanistischen Fakultät der Universität Tromsø (Norwegen), aufmerksam machen, die vom 28.2.-29.2.08 stattfinden und von der Fachgruppe Germanistik (Marie-Theres Federhofer und Michael Schmidt) organisiert wird:

Dilettantkulturer og dilettantisme i Norden

Torsdag, 28.2.2008

09.15–09.45:
Åpning av konferansen Marie-Theres Federhofer (Tromsø): Dilettantismens funksjonalitet

Temaområde: Dilettantisme som utdannings- og kulturpolitisk utfordring

09.45–10.15:
Brita S. Brenna (Oslo): "Vel- og Højlærde" dilettanter? Det lærde miljø rundt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab på 1700-tallet

10.15–10.45:
Hanna Hodacs (Birmingham): Att skolas till dilettant – några utbildningshistoriska synpunkter på den svenska naturalhistoriska utvecklingen under 1700-talet

10.45–11.00:
Kaffe/te

11.00–11.30:
Peter Josephson (Umeå): Autodidaktik och universitet. Om ett tema i tysk pedagogisk debatt under andra hälften av 1700-talet

11.30–12.00:
Kai Østberg (Oslo): Dilettantisme og demokrati. Norge på 1700- og 1800-tallet

12.00–13.00:
Lunsj

Temaområde: Dilettantisme og profesjonalisering av musikk- og teaterliv

13.00–13.30:
Randi M. Selvik (Trondheim): Dilettantkulturen i norsk musikkliv på 1700- og 1800-tallet

13.30–14.00:
Svein Gladsø (Trondheim): Norske teaterdilettanter. De dramatiske selskapene som profesjonaliseringsarena

14.00–14.15:
Kaffe/te

14.30–15.30:
Musikalsk innslag Instrumentalgruppen Klöfflers Venner fremfører fløytemusikk fra 1700-tallet på historiske instrumenter Sted: Universitetsbiblioteket


Fredag, 29.2.2008

Temaområde: Dilettantisme og etableringen av vitenskapene

10.15–10.45:
Carol Henriksen (Roskilde): Danske sprogvidenskabelige dilettanter i begyndelsen af 1700-tallet

10.45–11.15:
Ola W. Jensen (Stockholm): Dilettantismen inom 1800-talets svenska fornminnesvård och arkeologi

11.15–11.45:
Jenny Beckman (Stockholm): Projekt Linné: Amatörer och botanikens infrastruktur

12.00–12.30:
Lunsj

12.45–13.15:
Nils Voje Johansen (Oslo): Gotfred Bohr – Privatastronom i Bergen med statlig understøttelse

13.15–13.45:
Truls Lynne Hansen (Tromsø): En norsk prest om nordlyset – Jens Spidbergs skrift fra 1724

13.45–14.00:
Kaffe/te

14.15–14.45
Per Pippin Aspaas (Tromsø): Dilettanter i Sverige-Finland og Danmark-Norge og deres bidrag i forbindelse med Venus-passasjene i 1761 og 1769

14.45–15.15:
Michael Schmidt (Tromsø): Elektrisitet og magnetisme. Nordlysobservasjon mellom dilettantisme og vitenskap

15.15–15.45 (ca.):
Sluttdiskusjon og oppsummering


Ev. Nachfragen können gerichtet werden an: marie-theres.federhofer@hum.uit.no

Mit freundlichen Grüßen
Marie-Theres Federhofer

Dr. philos. Marie-Theres Federhofer
Prodekan
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Tromsø
Tlf.: 0047/77 64 66 21

Quelle der BeschreibungInformation des Anbieters
Internetadressehttp://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Germanistik&mo...
VeranstaltungsortTromsø
Beginn28.02.2008
Ende29.02.2008
PersonName: Federhofer, Marie-Theres [Dr.] 
Funktion: Ansprechpartnerin 
E-Mail: marie-theres.federhofer@hum.uit 
LandNorwegen
BenutzerführungNorwegisch
SchlüsselbegriffeHistorische Semantik (Wissensgeschichte, Mentalitätsgeschichte, Ideengeschichte); Komparatistik (Kulturvergleich, Interkulturelle Literaturwissenschaft)
Klassifikation04.00.00 Allgemeine Literaturgeschichte > 04.03.00 Vergleichende Literaturgeschichte
Ediert von  H-Germanistik
Ein Angebot vonGermanistik im Netz
URL dieses Wer-Was-Wo-Datensatzeshttp://www.germanistik-im-netz.de/wer-was-wo/3559

© Virtuelle Fachbibliothek Germanistik | Letzte Änderung 15.02.2010 | Impressum | Intern